Duurzaam bouwen doen we samen

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen, dat doen we samen

Duurzaam bouwen kan in veel opzichten bekeken worden. Voor ons betekent duurzaam bouwen rekening houden met de effecten op het milieu. Dit gebeurt zowel vanaf de ontwerpfase van een gebouw als tijdens de realisatie van een gebouw of renovatie. Gedurende het gehele bouwproces wordt er rekening gehouden met het milieu. Na de realisatie van een duurzame bouw, zijn deze gebouwen niet alleen lager in energieverbruik en beter voor het milieu, maar ook gezonder voor werknemers of bewoners. Én toekomstbestendig.

Waarom duurzaam bouwen?

Duurzaamheid is belangrijk omdat het de enige manier is waarop we de aarde kunnen laten voortbestaan voor de toekomstige generaties. Als we niet duurzaam gaan leven en bouwen, dan zal de aarde uitgeput raken. Het produceren van grondstoffen is zeer vervuilend en kost veel energie. Hierdoor wordt het milieu vervuild. Grondstoffen raken op den duur op en de natuur en dieren verdwijnen. Daarom is duurzaam bouwen zo belangrijk. Er wordt rekening gehouden met de effecten op het milieu, grondstoffen worden gerecycled en gebouwen gerenoveerd. Ook wordt er rekening gehouden met duurzaamheid op het gebied van het gebruik van het gebouw. 

Onze werkwijze

Catsburg streeft voor een duurzame toekomst. Dit doen wij door slechts te werken met materialen die gerecycled- en afkomstig zijn van duurzame bronnen. Wij leveren en monteren producten die een bijdrage leveren aan een lagere CO2 uitstoot. Ook doormiddel van groendaken dragen wij bij aan het klimaat en de natuur.

Subsidie

Weten of uw gemeente subsidie geeft voor duurzaam bouwen?

Tips voor duurzaam bouwen

Houd in de ontwerpfase rekening met de technische levensduur van het gebouw.

Houd binnen het materiaalgebruik rekening met duurzame en recyclebare materialen. 

Ontwerp het gebouw zo dat het in de toekomst eenvoudig te demonteren is en de materialen te hergebruiken zijn.

Kies niet te snel voor sloop, bekijk eerst of uw gebouw in aanmerking komt voor renovatie. Voor een renovatie met oog op verduurzaming kan je in aanmerking komen voor subsidies.

Pas maatregelen en duurzame technieken toe die leiden tot energiebesparing. Zowel tijdens de productie als tijdens het gebruik van het gebouw.

De waarde van uw gebouw of woning stijgt naarmate het voldoet aan de nieuwe duurzaamheid eisen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u samenwerken? Neem dan contact met ons op.